Stimate Cumparator, AGM aduce sincere multumiri pentru alegerea Dvs. și își asuma responsabilitatea privind deservirea pe perioada de garanpe a echipamentului.

Dispoziții Generate:

1.       Deservirea se face in baza bonului fiscal si a certificatului de garantie

2.       Termenul de garantie este indicat în anexa și este valabil din momentul semnarii Certificatului de Garantie.

3.       AGM se obliga sa înlăture defectiunile componentelor pe intreaga perioadă de garantie.

4.      Perioada de reparatie in garantie este de maxim 14 zile. Termenul de garantie se prelungește cu durata perioadei de reparatie.

5.       Livrarea marfii presupuse defecte către serviciul tehnic AGM se va efectua din contul clientului.

6.      Termenul de garantie a pieselor inlocuite expira odata cu termenul de garantie prevazut initial pentru produsul schimbat.

7.       Garantia este valabila la prezentarea Certificatului de Garantie indeplinit corect.

8.       Produsele defectate se prezintci in cutia originală cu setul complet de accesorii.

9.       Deservirea tehnica a produselor procurate de la AGM se efectuiaza in serviciile tehnice situate in orașul Chisinau pe:str. Calea lesilor 28/2, tel. 0-22-800-871;

Condițiile de Garanție:

Nu pot fi deservite tehnic in baza Certificatului de Garantie bunurile ce prezinta defecte care au aparut in rezultatul:

>      Deteriorarii mecanice a bunurilor, transportarii incorecte;

>     Corectarii sau falsificarii Certificatului de Garantie, imposibilitatii de a identifica modelului și/sau numarul de serie(fabricare) a produsului;

>     Calamitatilor naturale: fulgere, incendii, inundatii, etc., sau din careva alte cauze ce au survenit independent de vointa vanzatorului sau a producatorului;

>     Pătrunderii in interiorul produsului a obiectelor interzise, lichide, insecte; Exploatarea aparatului in mediu umed, coroziv sau cu praf in exces;

>      Malfunctiilor datorate condensului;

>     Reparatiei sau aducerii unor modificari de modernizare sau de marire a performantei(overclocking), asupra produsului de catre persoane neautorizate;

>      Utilizarii produsului in conditii afara de cele casnice, improprii produsului;

>     Folosirii incorecte a aparatelor fata de tensiunea de alimentare sau prezentarea cu cablul original de alimentare deteriorat;

>     Devierei de la Standardele Tehnice de Stat a retelelor ce alimenteaza sau asigura legatura telecomunicationala a bunului procurat(de exemplu: fluctuatiile de tensiune de pe reteaua electrica);

AGM nu raspunde de problemele de compatibilitate ce pot aparea in urma folosirii produselor procurate separat.

În cazul defectiunii unei anumite componente AGM se obliga să mixture defectul sau să-I substituie. Daca acest lucru este imposibil de efectuat apoi, AGM se obliga sa inlocuiasca componentul cu unul cit mai apropiat dupa parametrii tehnici de cel initial. În așa caz clientul va achita diferenta de pret(daca pretul noului component va fi mai mare decit celui defectat), fiind calculat ca diferenta dintre pretul actual al produsului nou-instalat și pretul actual al componentului defect.

În cazul prezentarii la Serviciul Tehnic a produselor desigilate (cu etichetele sau sigiliile de garantie inlaturate), produsele date se vor scoate de sub garantie.

Garantia nu se raspinde§te asupra consumabilelor (acumulatoare, baterii, cartușe, hirtie termica s.a.)